loginvolg ons: 
    Instagram
Clubwaarden 

Om ons clubkarakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld die samen een gedragscode vormen. De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle andere vrijwilligers die bij VMHC Spitsbergen een rol vervullen. Neem de tijd om de 4 onderstaande hoofdregels uit de gedragscode te lezen, houd ‘m in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt.


1.Respect voor elkaar

De boodschap is niet zo ingewikkeld. Iedereen weet wel hoe hij of zij zich in het dagelijks leven hoort te gedragen. Op het werk, op school, in het openbaar en thuis. We doen het niet altijd, maar we kennen de regels van het spel. Op de club werkt het niet anders. Dus:

Ieder clublid of bezoeker

Gedraag je fatsoenlijk in het veld, langs de lijn, in het clubhuis en bij de clubs waar je te gast bent; kom je afspraken na, tijdens wedstrijden, op de training, als je moet fluiten en anderszins. Schelden, vloeken, pesten, intimideren of ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

Team

Wees een team, samen met je coach(es) en je trainer(s). Sluit geen teamgenoten buiten en waardeer ieders positieve kanten. Zorg voor een open sfeer waarin je elkaar kunt aanspreken op gedrag en waarin je elkaar kunt stimuleren.

Coach en trainer

Maak duidelijke afspraken en houd jezelf en de teamleden daar aan. Geef ieder aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig. Draag bij aan een positieve sfeer met complimenten voor inzet, prestatie en prettige houding. Accepteer geen onsportief of grensoverschrijdend gedrag. Wees bij een thuiswedstrijd gastvrij naar de tegenpartij.

Supporter

Moedig op een positieve manier aan, respecteer beslissingen van de scheidsrechter. Onthoud je tijdens de wedstrijden van (hoorbaar) commentaar op scheidsrechter, coach of spelers.

Scheidsrechter

Wees de baas in het veld, met respect voor alle spelers. Wees onpartijdig. Wijs supporters zo nodig terecht, maar doe dat op een fatsoenlijke manier. Stimuleer fairplay.

Bestuur en commissies

Houd altijd voor ogen dat ieder clublid gelijkwaardig is als het gaat om speelplezier en veiligheid. Voorkom (de schijn van) voorkeur of partijdigheid als het gaat om keuzes voor wat betreft de prestatie-ambities van de club. Draag zorg voor een open communicatie: wees transparant in clubregels en -procedures en sta open voor kritiek en suggesties.


2. Respect voor ieders taak en functie

Niemand heeft altijd gelijk en je kunt over alles discussiëren. Maar ten behoeve van een werkbare situatie houden we ons aan de regels en leggen we ons neer bij beslissingen die genomen worden door mensen die het op dat moment voor het zeggen hebben. Bedenk dat de meesten binnen de club onbetaald en in hun vrije tijd hun taken vervullen. Bij werkelijke dwalingen of ernstig onrecht kun je hier altijd achteraf via de daartoe geëigende wegen op terugkomen. Dus:

- In de wedstrijd heeft de scheidsrechter het voor het zeggen. De teamspelers respecteren zijn/haar beslissing en ook de supporters onthouden zich van commentaar!

- Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach op.

- Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan en is altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.

- Het bestuur bepaalt de regels van de club. Organisatie en procedures vallen onder haar verantwoordelijkheid (eventueel gedelegeerd aan commissies en/of coördinatoren).


3. Zorg voor je omgeving

Het clubhuis en de velden staan ons ter beschikking. Laten we er samen goed voor zorgen. Een opgeruimde omgeving zorgt voor een opgeruimde sfeer! Dus:

- Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen; breng terug wat je leent en meld als er iets kapot is;

- Ruim overal je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen en wees niet bang om een keer extra te lopen.

- Achtergelaten eigendommen? Breng ze naar de barcoach of leg het in de gevonden voorwerpenbak in de hal van het clubhuis.

- Auto's en fietsen? Gebruik het terrein met beleid en parkeer op de daartoe bestemde plekken.

- Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf eventuele uitwerpselen op en zorg dat je hond niemand tot last is. De hond mag niet in het clubhuis.


4. Veiligheid voorop

We respecteren elkaars lichamelijke en geestelijke integriteit. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die als ongewenst of gedwongen wordt ervaren wordt gezien als een strafbaar feit. Wij hebben een vertrouwenscontactpersoon op de club.